Rapporter

Många hör av sig till oss och efterfrågar rapporter. Jag vill bara förtydliga att detta inte är det ni söker men jag har hittat något som kanske kan vara av intresse för vissa.

En stor andel av befolkningen, ca 2 miljoner, är utsatt för höga bullernivåer från trafik i och omkring sina bostäder. Ljudnivåerna ligger långt över vad som karaktäriserar en hälsosam och uthållig miljö. Nuvarande strategi för åtgärder mot trafikbuller kommer inte ens på lång sikt att väsentligt förbättra situationen. Andra strategiska åtgärder måste läggas till för att lösa problemet att kombinera behovet av transporter med möjligheter för invånarna att leva ett hälsosamt liv, fritt från negativa effekter av buller i och omkring bostaden.