Ljudlandskap

Ljudlandskapen varierar i rum och tid. Större variationer orsakas av akustiskt skuggande byggnader och speciella anordningar för ljudavskärmning (bullerskärmar). Variationerna i ljudlandskapen kan skapas och utnyttjas på ett betydligt mer systematiskt sätt än hittills för att ge tillgång till ljudlandskap – speciellt tysta områden – som är positiva för människors hälsa och välbefinnande. Goda kunskaper om effekten av sådana variationer och hur de upplevs och utnyttjas av människor är förutsättningar för ett optimalt utnyttjande av ljudlandskapet i samband med stads- och trafikplanering.